Spoločnosť bola v programovom období 2007 – 2013 úspešná v OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast úspešná s 3 projektami:

1.) KaHR 111-SP-1201,
projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti HS Services, s.r.o.


- Cieľom projektu je obstaranie CNC horizontálnej vyvrtávačky a softvéru k CNC horizontálnej vyvrtávačke,
- celková výška investície: 664 550 Eur bez DPH,
- výška NFP: 265 820 Eur bez DPH,
- v rámci projektu budú vytvorené 3 nové pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny občanov: 2 pracovná miesta pre mladých nezamestnaných vo veku 15 – 29 rokov na dobu min. 5 rokov a 1 pracovného miesta pre nezamestnanú ženu na dobu min. 5 rokov.
viac informácií...

2.) KaHR-111DM-1301,
projekt: Modernizácia výrobného procesu HS Services, s.r.o.


- Cieľom projektu je obstaranie 5 – osého CNC centra,
- celková výška investície: cca 365 000 Eur bez DPH,
- výška NFP: 200 000 Eur bez DPH,
- v rámci projektu budú vytvorené 3 nové pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny občanov: 2 pracovná miesta pre mladých nezamestnaných vo veku 15 – 29 rokov na dobu min. 5 rokov a 1 pracovného miesta pre nezamestnanú ženu na dobu min. 5 rokov.
viac informácií...

3.) KaHR-21SP-1301,
projekt: Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti HS Services, s.r.o.


- Projekt na zateplenie výrobnej haly, výmenu okenných otvorov, brán, zateplenie a výmenu strechy, výmenu osvetlenia haly,
- celková výška investície: 219 873 Eur bez DPH,
- výška NFP: 109 936,64 Eur – NFP.
viac informácií...

logo op logo op