1.) KaHR 111-SP-1201,
projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti HS Services, s.r.o.


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA §41 ODS ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (stiahnuť pdf)
SÚŤAŹNÉ PODKLADY, INFORMÁCIE OHĽADOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (stiahnuť pdf)
VESTNÍK Č. 52/2014 (stiahnuť pdf)

stroj hs services

stroj hs services

stroj hs services

stroj hs services

stroj hs services


logo op logo op