HS Services , s.r.o. vznikla v roku 2009 a patrí medzi tradičných strojárskych výrobcov.
Naviazala na bohatú tradíciu strojárstva v Novomestskom regióne.

Základy spoločnosti položil v r. 1999 Ing. Slavomír Hargaš, ktorý začal podnikať najskôr ako SZČO v oblasti mechanickej úpravy kovov na zákazku, od r. 2004 sa intenzívne venuje kovoobrábaniu. Spoločnosť svoju činnosť začala v prenajatých priestoroch, v súčasnosti má už vlastné výrobné priestory.

Firma je svojím zameraním orientovanná na zákazkovú výrobu dielcov, strojových súčiastok, konštrukcií, častí strojov, príp. celého špeciálneho stroja.
Ťažisko technologických možností leží v oblasti spracovánia polotovarov trieskovým obrábaním a zváraním.
S kooperujúcimi firmami zabezpečí povrchové úpravy a tepelné spracovanie.
Hlavný dôraz je kladený na kvalitu, optimalizáciu procesov a modernizáciu strojového parku.