HS Services s.r.o. vyrobí podľa požiadaviek zákazníka všetky komponenty pre strojársku výrobu, výrobné linky, časti strojov pre všetky odvetvia, opracovanie odliatkov, vyrobí a opracuje konštrukcie.

Výroba prebieha na CNC strojoch a podlieha prísnej výstupnej kontrole vrátane 3D meracích prístrojov.
Sme dodávateľom pre viaceré svetové firmy zvučných mien.

ODDELENIE PROJEKCIE

Projekcia pripravuje konštrukčnú a technologickú dokumentáciu pre výrobu. Konštruktéri pracujú so softwérom umožňujúcim 3D modelovanie dielcov a vytváranie výkresovej dokumentácie a počítačové spracovanie programov pre obrábacie stroje Za najcennejšiu devízu pokladáme tvorivosť , zodpovednosť a precíznosť zamestnancov. Podporujeme a dávame priestor pre ich sebarealizáciu.

CAD konštrukcia a dizajn

• upínacie prípravky
• meracie prípravky
• kontrolné prípravky
• zváracie prípravky
• upínacie a polohovacie systémy

3d modelovanie
3d modelovanie
3d modelovanie