3.) KaHR-21SP-1301,
projekt: Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti HS Services, s.r.o.


PÔVODNÝ STAV NEHNUTEĽNOSTI

budova hs services budova hs services budova hs services budova hs services budova hs services

REALIZÁCIA

realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services

FINÁLNY STAV

realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services realizácia hs services

logo op logo op